Misija i vizija

Misija i vizija

Naftna privreda u kojoj svoju tržišnu poziciju ima i NTF d.o.o. Ploče, strateški je važan sastavni dio energetskog kompleksa svake zemlje, te se u svakoj zemlji mora imati energetska politika i strategija sa vizijom dugoročnog razvoja. Energija i gospodarenje energijom jedan je od osnovnih preduvjeta i čimbenika dinamičnog društvenog i ekonomskog razvoja, a korištenje energije u bilo kojem njenom obliku osnova je za razvoj i jačanje društva.

Nafta kao jedan od najznačajnijih izvora energije sve se više analizira,a zbog ograničenosti, neravnomjerne raspoređenosti i ekoloških problema, traže se nova alternativna rješenja glede osiguranja ovog energenta, sa što manjim udarima na gospodarstvo.
Zbog osjetljivosti tržišta nafte na i najmanje poremećaje i negativne utjecaje, jedna od mjera za ublažavanje mogućih poremećaja je organizacija robnih rezervi i držanje operativnih i drugih zaliha.

U tom smislu NTF d.o.o. Ploče, čija je osnovna djelatnost skladištenje, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i prijenos nafte i naftnih derivata, ima značajan geostrateški i gospodarski položaj, te svoju ulogu u poboljšanju sigurnosti snabdijevanja tržišta naftnim derivatima kao strateške robe kroz planiranje, regulaciju tržišta, plasman, kvalitetu i kontrolu naftnih derivata, za potrebe vlasnika Federacije BiH i Republike Hrvatske uz očuvanje okoliša.

Misija NTF d.o.o. Ploče je stvaranje profitabilne i stabilne tvrtke koja će stalnim unapređenjem poslovanja i kvalitete usluga uz uvažavanje potreba svojih radnika, te korektne odnose sa kupcima i dobavljačima biti poželjan poslovni partner.