Kapaciteti

Kapaciteti

Terminal tekućih tereta NTF-a d.o.o. Ploče nalazi se u Slobodnoj zoni luke Ploče. Prostorno zauzima cca 15 ha površine.

Spremnički prostor čine spremnici za zaštitnim armirano-betonskim sabirnim bazenom:

T-01 = 10.000 m³
T-02 = 10.000 m³
T-03 = 10.000 m³
T-04 = 10.000 m³
T-05 = 10.000 m³
T-06 = 10.000 m³
T-07 = 5.000 m³
T-08 = 2.500 m³
T-09 = 2.500 m³
T-10 = 1.250 m³
T-11 = 5.000 m³
T-12 = 5.000 m³
____________________
Ukupno: 81.250 m³

Više na…