header_tradicija
09 NTF Terminali

Kapaciteti

Terminal tekućih tereta NTF-a d.o.o. Ploče nalazi se u Slobodnoj zoni luke Ploče. Prostorno zauzima cca 15 ha površine.

Spremnički prostor čine spremnici za zaštitnim armirano-betonskim sabirnim bazenom:

– T-01 10.000 m3
– T-02 10.000 m3
– T-03 10.000 m3
– T-04 10.000 m3
– T-05 10.000 m3
– T-06 10.000 m3
– T-07 5.000 m3
– T-08 2.500 m3
– T-09 2.500 m3
– T-10 1.250 m3
– T-11 5.000 m3
– T-12 5.000 m3
____________________
Ukupno: 81.250 m³