Naslovnica

Usluge

prihvata, skladištenja i manipulacije naftnim derivatima

Zadovoljstvo

u višegodišnjem radu s korisnicima i partnerima

Kvaliteta

uvjetovana politikom upravljanja kvalitetom i okolišem

Kapaciteti

Terminal tekućih tereta NTF-a d.o.o. Ploče nalazi se u Slobodnoj zoni luke Ploče. Prostorno zauzima cca 15 ha površine. Spremnički prostor čine spremnici za zaštitnim armirano-betonskim sabirnim bazenom. Građevine i prostori za skladištenje te pretakanje naftnih produkata površine 150.000 m² pružaju se usporedno na udaljenosti oko 50 m, s desnom obalom kanala Vlaška – Jadransko more. Istočno od ograde terminala smješteno je brodsko pretakalište, a svjeverozapadno postrojenja i zgrade luke Ploča.

Na jugozapadnoj strani je cestovni prilaz terminalu iz kontroliranog područja luke Ploče. Željeznički kolosjek koji vodi do vagonskog pretakališta ulazi u područje NTF d.o.o. Ploče sa sjeveroistočne strane i slijepo završava … Pročitaj više